De architectuurfotografie op deze website is grotendeels van Stefan Müller, Berlijn, tenzij anders is aangegeven.

De website is gebouwd door TastyMouse, Amsterdam.

Een deel van het op deze website getoonde werk maakte Hans van der Heijden als ontwerpdirecteur van biq stadsontwerp bv van 1994 tot 2014. Dank is verschuldigd aan de biq collega’s- in het bijzonder Theo van de Beek en voormalig partner Rick Wessels.

Voorts is dank verschuldigd voor de creatieve bijdragen van: Jasper Ten Bosch, Dirk Fredricx, Sophie Gföhler, Jan van Grunsven, Michelle Kox, Geert Laarakker, Julian Lewis, Jeffrey Reule, Timothy Smith, Rita Suers, Jonathan Taylor, Karin Templin, Harmen van der Wilt, Tingyu Zeng.