Luxe

Architectuur en stadsontwerp kunnen ervaringen van weelde en genot oproepen. Dat is een vorm van luxe. Luxe in de zin van overdaad of extravagantie is niet van deze tijd.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een vanzelfsprekend thema geworden. Duurzaamheid in de architectuur gaat verder dan wat de voorschriften verlangen en wat de bouwtechniek kan oplossen. HvdH gelooft in zoiets als esthetische duurzaamheid, schoonheid die voorbij de waan van de dag gaat. Hij >>>

Onderhandelingsspel

De context van een gebouw is niet alleen de plek waar het staat. Er bestaat ook een maatschappelijke, financiële en bestuurlijke context. Bouwen in de stad van vandaag betekent onderhandelen met mensen en omgaan met een complex krachtenveld. HvdH bedacht >>>

Traditie

Traditie betekent: de oude gewoonten van grote groepen mensen. Het moderne stadsontwerp kan niet los gezien worden van deze gewoonten. HvdH zoekt een verhouding tussen de tradities van bouwen en wonen en het stadsontwerp van nu. Het gaat hem niet >>>

Techniek

Bouwen is plezier. Ontwerpen is niets anders dan het helpen voorbereiden van een bouwplaats en de logistiek van het bouwen, het kiezen van materialen en het meedenken over de uitvoerbaarheid en degelijkheid van constructies. Techniek benadert HvdH met enthousiasme en >>>

Samenwerking

HvdH ontwerpt in netwerkverband. Ontwerpteams worden tegenwoordig niet meer hiërarchisch opgezet. Het gaat erom de inbreng en de expertise van velen doeltreffend te organiseren. Het bureau van HvdH is compact en slagvaardig.